Subperiostal İmplantlar

Subperiostal implantlar, diş implantolojisinde kullanılan bir tür yapay diş köküdür. Bu implantlar, çene kemiğinin altına yerleştirilmek yerine, çene kemiği üzerinde, yani diş eti ve çene kemiği arasındaki kemik zarı (periost) üzerine yerleştirilir.

Subperiostal implantlar, özel olarak tasarlanmış bir metal çerçeve veya plakadan oluşur. Çerçeve, çene kemiğinin şekline uygun olarak yapılır ve kemik zarının altına yerleştirilir. Çene kemiği üzerindeki implantın altına yerleştirilen çerçeveye, yapay diş kökleri (postlar) veya abutmentler bağlanır. Üzerine protezler (diş kaplamaları, kronlar veya köprüler) takılarak diş eksikliğinin tedavisi gerçekleştirilir.

Subperiostal implantlar, çene kemiğinin yeterli kalınlığa ve yoğunluğa sahip olmadığı durumlarda, geleneksel diş implantlarının (endosseöz implantlar) uygulanamadığı özel durumlarda düşünülebilir. Özellikle çene kemiği boyunca yeterli alan olmadığında, kemik kaybı yaşandığında veya geleneksel implantların başarısız olduğu durumlarda alternatif bir çözüm olarak düşünülebilir.

Ancak, subperiostal implantlar, geleneksel implantlara kıyasla daha karmaşık bir cerrahi prosedür gerektirebilir ve uygun olmayan durumlarda riskleri olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, bu tür implantların çene kemiği üzerinde yerleştirilmeleri nedeniyle, yeterli kemik desteği olmayan hastalarda stabilite ve dayanıklılık konusunda bazı sınırlamaları olabilir.

Diş eksikliğinin tedavisi için hangi tip implantın uygun olacağı, bir diş hekiminin ağız muayenesi ve radyografik incelemeler sonucunda belirlenmelidir. Her bireyin durumu farklı olduğundan, diş implantı tedavisi için uygunluğunuzun bir diş hekimi tarafından değerlendirilmesi ve size özel bir tedavi planının oluşturulması önemlidir.