İntramukozal İmplantlar

İntramukozal implantlar, diş implantolojisinde kullanılan bir tür yapay diş köküdür. Bu implantlar, tamamen diş eti altına, yani diş eti dokusunun içine yerleştirilen küçük ve özel tasarlanmış implantlardır. İntramukozal kelimesi, Latince “intra” (içinde) ve “mucosa” (mukoza, diş eti dokusu) kelimelerinden türetilmiştir ve kelime anlamı olarak “diş eti dokusu içinde” anlamına gelir.

Geleneksel diş implantları (endosseöz implantlar) çene kemiğine yerleştirilirken, intramukozal implantlar, diş eti altında çene kemiği olmadan, sadece yumuşak diş eti dokusunun içine yerleştirilir. Diş eti altına doğrudan yerleştirildikleri için çene kemiği üzerinde cerrahi bir kesik yapılmadan uygulanabilirler.

İntramukozal implantların kullanımı, özellikle çene kemiğinde yeterli alan olmadığında veya çene kemiği yoğunluğu düşük olduğunda düşünülebilir. Ayrıca, cerrahi girişimlerin minimal olmasını tercih eden bazı hastalarda da kullanılabilirler.

Ancak, intramukozal implantlar, diğer diş implantlarına kıyasla daha az stabil olabileceği ve çene kemiği desteği olmadığı için tam diş yükünü taşıma kapasitesinin daha sınırlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, intramukozal implantlar uygun olmayan durumlar için tercih edilmeyebilir.

Diş eksikliğinin tedavisi için hangi tip implantın uygun olacağı, bir diş hekiminin ağız muayenesi ve radyografik incelemeler sonucunda belirlenmelidir. Her bireyin durumu farklı olduğundan, diş implantı tedavisi için uygunluğunuzun bir diş hekimi tarafından değerlendirilmesi ve size özel bir tedavi planının oluşturulması önemlidir.